Ejerskifteforsikring guiden

Står du som boligsælger eller boligkøber og skal gennemføre en bolighandel, vil det ofte være en god idé at tegne en ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringen vil dække en lang række skjulte fejl og mangler i boligen, der opstår efter køber har overtaget boligen.

Ejerskifteskifteforsikring sikrer, at køber kan rette et erstatningskrav mod et forsikringsselskab, fremfor mod en ofte privat sælger, der ofte ikke har kapital til at dække en evt. udbedring. Sælger sikres også en betydelig begrænsning i sit ansvar overfor køber, og slipper derfor at skulle forholde sig til problemer ved boligen, der måtte opstå op til flere år ud i fremtiden.

Sådan får du den bedste ejerskifteforsikring

Vi anbefaler en 3-trins raket til, at få fidne det bedste forsikringsselskab og den bedste ejerskifteforsikring til netop dig og din bolig:

  • Få lavet tilstandsrapport og elinstallationsrapport
  • Indhent 3 tilbud på ejerskifteforsikringer
  • Vælg den bedste ejerskifteforsikring

Benyt denne gratis tjeneste til nemt at hente 3 tilbud på ejerskifteforsikringer.

Få 3 gratis tilbud fra forsikringsselskaber

I forbindelse med et boligsalg er det sælgers opgave at få udarbejdet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Med disse rapporter kan sælger rette henvendelse til et forsikringsselskab der udbyder ejerskifteforsikringer, og indhente et tilbud om en basis forsikring. Prisen for forsikringen kaldes forsikringspræmien, og sælger skal tilbyde at afholde 50% af udgiften til denne.

Alternativt vil sælger stå med et 10-årigt mangelsansvar for fejl og mangler i boligen, der var til stede ved købers overtagelse, men ikke var oplyst i købsaftale og/eller tilstandsrapport. I tilfælde hvor en mangel er oplyst men forkert beskrevet kan der være tilfælde hvor forsikringen også dækker.

Basis ejerskifteforsikring

Der kan være stor forskel i pris og forsikringens dækning afhængig, af om man vælger basis-forsikringen eller en udvidet ejerskifteforsikring. Basis forsikringens varighed er afgrænset til 5 år

Basis dækningen er i lovbestemt og dækker bygningsmangler, der er funktionsnedsættende på bygningen, og som ikke var nævnt i tilstandsrapport, samt ulovlige elinstallationer der ikek var nævnt i elinstallationsrapporten.  Basis dækning omfatter ikke andre ulovlige bygningsindretninger eller forhold som resultat af almindeligt slid og brug af boligen.

Basisforsikringen  har en bagatelgrænse på ca 5.000 kr pr. skade, og har ofte en samlet selvrisiko på op til 50.000kr. Denne selvrisiko er en total selvrisiko, hvorfor du bør anmelde selv mindre skader for på den måde at ”opbruge” selvrisiko, så du opnår dækningen på en fremtidig skade eller mangel.