Derfor skal du tilvælge en ejerskifteforsikring

Derfor skal du tilvælge en ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring er en frivillig forsikring, der kan tegnes i forbindelse med køb og salg af bolig. Den bruges oftest, når der er tale om hussalg, men anvendes af og til også i forbindelse med køb og salg af ejerlejligheder.

Tryghed for køber og sælger

Uanset hvilken side af handlen du står på, er der gode fordele i at tegne en ejerskifteforsikring. Som sælger hæfter du for eventuelle skjulte fejl og mangler i en årrække, selvom boligen for længst er blevet overdraget til køber. Du kan derfor ende med at skulle betale store summer i et hus, du ikke længere hverken ejer eller bor i. Med en ejerskifteforsikring er det i stedet forsikringsselskabet, der skal betale for eventuelle reparationer eller renoveringer.

Er du køber i en bolighandel, er det også i din interesse, at der bliver tegnet i ejerskifteforsikring. Den gør, at du – hvis der fremkommer fejl og mangler, efter du har overtaget boligen fra sælger – kan du rette erstatningskrav til forsikringen frem for sælger, hvilket er en stor fordel. Privatpersoner kan sjældent betale så store beløb, som det kan dreje sig om i disse sager, så der er større sandsynlighed for, at du får pengene tilkendt, når de skal komme fra et forsikringsselskab.

Paulun har mange års erfaring med køb og salg af boliger. Det er deres klare anbefaling, at der altid tegnes en ejerskifteforsikring, så både køber og sælger er dækket og sikret i tilfælde af fremtidige fejl og mangler, der pludselig dukker frem i boligen, efter køber har overtaget.

Penge godt givet ud

Som med alle andre typer forsikringer er en ejerskifteforsikring noget, du betaler til, men samtidig håber, at du aldrig for brug for. Derfor vælger nogle også at spare den væk, og simpelthen bare håbe på, at der ikke kommer nogle ubehagelige overraskelser. Dette kan dog ikke betales, da prisen for ejerskifteforsikringen hurtigt tjener sig selv ind igen, hvis du får brug for den.

De skjulte fejl og mangler, som forsikringen skal dække, er ofte omfattende at få gjort noget ved, så der kan hurtigt blive tale om store beløb, som du selv skal dække, hvis der ikke er tegnet en ejerskifteforsikring i forbindelse med bolighandlen.

Hvis du er sælger, har du pligt til at dække halvdelen af forsikringssummen – det vil sige prisen på forsikringen – mens køber står for den anden halvdel. Det er som udgangspunkt sælger, der indhenter tilbud på ejerskifteforsikringen, men køber er ikke forpligtet til at vælge en af sælgers tilbud. Sælger skal dog højest betale halvdelen af prisen for den billigste forsikring. Hvis køber så vælger, at der i stedet skal tegnes en dyrere forsikring, skal køber selv betale differencen.

Fri for endeløse og langtrukne konflikter

I forbindelse med et hussalg er det vigtigt, at begge parter – især køber – gennemlæser tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten grundigt, før handlen godkendes. De ting, der er anført i de to rapporter, dækkes ikke af ejerskifteforsikringen, da køber har anerkendt manglerne og påtaget sig ansvaret for disse, så snart handlen bliver indgået.

Hvis der til gengæld opstår problemer, som ikke er angivet i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, eller hvis de er angivet med en utilstrækkelig beskrivelse, går ejerskifteforsikringen ind og dækker.

Hvis der ikke er tegnet ejerskifteforsikring, kan der opstå konflikter, som i nogle tilfælde står på i flere år. Når man sælger sin bolig, regner de fleste med, at de kan komme videre, men – som nævnt tidligere – har sælger stadig et ansvar i årene efter bolighandlen. Omvendt har køber også et ansvar, da vedkommende nu er ejer af boligen. Der kan derfor opstå tvister om, hvem af parterne der skal betale, specielt hvis det er svært at afgøre, om skaden eller manglen var tilstede, da handlen fandt sted, eller om den er kommet til, efter køber har overtaget boligen.

Skriv en kommentar