Vær opmærksom på dette før du vælger din ejerskifteforsikring

Der er mange danskere, der har tendens til at vælge ejerskifteforsikring uden at vide, hvad de egentlig skal være særligt opmærksomme på i den forbindelse. Det er utroligt vigtigt, at man sørger for at læse grundigt op på, hvad denne type forsikring egentlig dækker over, da det ellers kan blive dyrt for dig i sidste ende. Du kan her i artiklen læse mere om, hvad du bør være særligt opmærksom på i forbindelse med valg af ejerskifteforsikring.

Det er vigtigt at have de rette forsikringer

I forbindelse med købet af en ny bolig, er der forskellige ting, der skal være på plads. Det er af afgørende betydning, at du er opmærksom på alle disse faktorer, da du ellers kan risikere at skulle betale mange penge. For eksempel sikrer en ejerskifteforsikring køber og sælger mod, at de skal betale for uventede og dyre reparationer, efter boligen har fået ny ejer. På Informeo kan du læse meget mere om vigtigheden i at have de rette forsikringer.

Vælg mellem en basis og udvidet ejerskifteforsikring 

Du har mulighed for at tegne en ejerskifteforsikring, såfremt sælger får lavet både en elinstallations- og tilstandsrapport, ligesom vedkommende har indhentet et tilbud om at få en ejerskifteforsikring. Dette tilbud indhentes fra et forsikringsselskab. Du kan enten være dækket af denne forsikring i 5 eller 10 år, og dette afhænger af, om der er tale om en basis eller udvidet forsikring. Du kan selv beslutte dig for, om du vil sige ja til dette tilbud som køber. Endvidere har du mulighed for at indhente et tilbud selv ved et andet forsikringsselskab.

Husk altid at læse elinstallations- og tilstandsrapporten grundigt

Køber og sælger skal betale for det beløb, forsikringen koster. Herefter fratages sælger for al ansvar, når det kommer til at skulle dække for eventelle fejl og mangler, der gjorde sig gældende den dag, boligen blev overtaget af køber. Det er ikke altid let at gennemskue og forstå de vilkår, forsikringsselskabet opstiller i forbindelse med en sådan forsikring. I den forbindelse bør du være særligt opmærksom på følgende:

  • Tager selskabet forbehold for nogle konkrete skader, som forsikringen ikke dækker?
  • Hvad er konsekvenserne for skaderne? Hvad vil de koste at udbedre?
  • Læs elinstallations- og tilstandsrapporten grundigt – disse skader bliver ikke dækket af forsikringen.

Herudover bør du undersøge, om det pågældende forsikringsselskab er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber eller ej. Er det tilfældet, vil du nemlig være økonomisk sikret, såfremt selskabet skulle gå konkurs. Endvidere kan du med fordel undersøge de klager, selskabet har fået, og om klagerne har fået medhold. Står du med en konkret sag bør du kontakte en boligadvokat, med erfaring fra fejl og mangler i boligsager.

En ejerskifteforsikring dækker ikke alle fejl, mangler og skader

Mange mennesker har en forestilling om, at en ejerskifteforsikring dækker alle fejl, mangler og skader. Dette er dog ikke sandt. Den dækker nemlig udelukkende de skader, som ikke kan anses som værende normale eller forventelige i forhold til boligens type samt alder. Endvidere dækker forsikringen ikke de skader, køberen havde kendskab til, da vedkommende købte boligen. Det vil sige alle de sider, som er beskrevet i elinstallations- og tilstandsrapporten.

Dækker forsikringen almindeligt slid og ælde?

Du bør tilmed være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker de synlige skader, som nævnes i tilstandsrapporten, ligesom at den heller ikke dækker ganske almindeligt slid og ælde. Er der tale om bagatelagtige forhold eller nogle forhold uden for boligen, dækker forsikringen heller ikke. Hvis ejerskifteforsikringen skal dække, skal du som køber selv kunne bevise, at skaden var der i det øjeblik, boligen blev købt. Disse skader kan dække over alt fra manglende bygningsdele og ødelagte elinstallationer til skjulte skader og skader, som nedsætter boligens værdi.

Det er meget vigtigt, at du sørger for at læse op på, hvad en ejerskifteforsikring egentlig dækker over, og at du desuden er særligt opmærksom på de ting, du er blevet præsenteret for her i artiklen. På den måde er du nemlig bedre stillet, og du undgår således at løbe ind i dyre, uforudsete reparationer.

Skriv en kommentar