Skal man betale for advokathjælp?

At få juridisk rådgivning kan i dag virke som en stor udfordring. Det skyldes ikke nødvendigvis tilgængelighed, pris eller lokalisering, der mangler, men i stedet en kombination af det hele. Et advokatkontor er normalt forbundet med juridisk rådgivning, men udbyder ikke nødvendigvis billige ydelser. På samme måde er billigere rådgivning ikke altid den rette løsning for alle forbrugere. Det kan derfor være en god ide at danne sig et overblik over:

  • hvad juridisk rådgivning er
  • hvilke varianter, der udbydes på markedet
  • hvad for noget rådgivning man skal have
  • hvor man skal gå til for at få rådgivning og
  • hvor meget man bør betale

Hvorfor er advokater dyre?

Danske advokater er samlet i forskellige organisationer, herunder Advokatsamfundet, men er ikke bundet af en fast timepris. Med det menes der, at en advokat selv kan kontrollere, hvor meget eller hvor lidt denne ønsker at tage for sin rådgivningsydelse.

Der er en åbenlys forskel på rådgivning fra jurister og rådgivning fra advokater, og dette reflekteres da også i priserne. Hvor en jurist har gennemført jurastudiet og fået en kandidatgrad, går en advokat skridtet videre idet det for dem er et krav at bestå en advokatuddannelse på yderligere 3 år. Advokater er reguleret af en række advokatetiske regelsæt og er forpligtet til at have en ansvarsforsikring. Oftest vil advokater være forbundet med en eller flere sekretærer eller lign. administrative støtte, hvilket også indgår i deres rådgivningsoplevelse.

Hvorfor skal man betale for advokathjælp?

Timelønnen for en advokat er højere end mange andre ydelser. Det kan skyldes mange ting og er ofte uigennemsigtigt, men vi har kommet med vores bud på, hvorfor:

  • Det tager minimum 8 år at blive advokat. Dette kan i nogle tilfælde være mere. Uddannelsen består af en 3-årig juridisk bachelor efterfulgt af en 2-årig kandidatgrad. Når man er færdiguddannet jurist, er det et krav, at man skal have yderligere 3 år som advokatfuldmægtig på et advokatkontor.
  • Høje priser reflekterer ofte høje forventninger om professionalisme og ikke mindst gode resultater. Jo mere individualiseret arbejde, der er forbrugt på en opgave, jo højere bliver prisen for opgaven. Faste timepriser er oftest sat efter et skøn. De vil i de fleste tilfælde variere, især hvis der er tale om større opgaver, hvilket også betyder, at der ikke findes faste priser for alle slags opgaver.
  • Skal du have udarbejdet et testamente, skrevet et skøde, oprettet en ansættelseskontrakt eller stiftet en virksomhed, er der som regel tale om en mere standardiseret ydelse, som der derfor kræves mindre for i betaling. Alligevel er opgaven af en sådan karakter, at kvaliteten af resultatet ikke nødvendigvis er påvirket.

Hvad hvis jeg ikke har råd til den slags rådgivning?

Det er ikke alle, der er lige tilfredse med måden advokatbranchen ser ud i dag. En konservativ branche, der er præget af uigennemsigtige, høje priser, og som ikke har udsigt til at ændres er ikke optimalt for enhver. Det er der mange, der er begyndt at sætte fokus på, og mange har da også som reaktion på dette oprettede billigere alternativer i forsøget på at udvikle branchen. LegalHero, LegalDesk og ContractBook er i Danmark eksempler på reaktioner til denne tilværelse. LegalHero er en digital platform, der modsat advokatkontorer opererer bag en fast timepris model, der aldrig varierer.

Man skal dog ikke altid betale for advokathjælp. Hvis du ikke er i stand til at betale for juridisk rådgivning, kan det være relevant for dig at undersøge dine muligheder for gratis advokathjælp. Gratis advokathjælp er tilgængelig, såfremt du opfylder en række krav. Vær dog opmærksom på, at gratis advokathjælp ikke er tilgængeligt for enhver type sag.

Skriv en kommentar