Er udvidet ejerskifteforsikring prisen værd?

Når man står som boligkøber og skal beslutte, om man vil investere i den udvidede ejerskifteforsikring, kan det svært at vurdere om den er prisen værd. Ofte vil den ekstra dækning koste 10.000 kr mere end basis dækningen.

Hvis din bolig er helt nybygget eller nyligt renovereret af sælger, taler det for at vælge den udvidede dækning; boligen har ikke været beboet i en årrække, så mulige fejl og mangler er ikke blevet opdaget endnu.

Selv på helt nye boliger, kan der være risiko for alvorlige skader i ex. fundament eller tag, der først viser sig efter en årrække. Hvis boligen ikke har været beboet, vil der være en risiko for at netop den type skader der udvikler sig over en længere periode, endnu ikke har haft mulighed for at vise sig.

Har dit været beboet af en gør-det-selv person, der eks. selv har lavet hele eller dele af bygningsdelene, herunder el- og vvs, bør det også tale for, at du vælger en udvidet dækning. Risikoen for ulovlige installationer der endog kan medføre andre skader vil da være højere end normalt.

Valg af den udvidede dækning kan også afhænge af de forbehold selskabet tager i dækningen. Ofte tages der forbehold for konkrete forhold i netop din bolig, og jo flere forbehold, des dårligere bliver din dækning.

Her kan du se havd der normalt er med i den udvidede dækning:

Udvidet ejerskifteforsikring

Basis forsikringen kan udvides fra 5 år til 10 år, og i nogle selskaber kan dækningen også tilpasses. Det almindelige 10-årige sælgeransvar er dermed fuldt dækket, og sælger vil kunne sove roligt. Den udvidede forsikirng dækker typisk ulovlige bygningsindretninger, udbedring af ulovlige kloakledninger og rør samt dækning af op til 500.000 til udgifter til udbedring af forurening. Her er en række af de dækninger der typisk sesi ekstra-dækning / udvidet  dækning:

 • Ulovlige stik- og kloakledninger
  Dækningen omfatter lovliggørelse af ulovlige  stik- og kloakledninger i jorden uden for bygningerne
 • Ulovlige el- og vvs-installationer
  El- og vvs-installationer i de forsikrede beboelsesbygninger. Installationerne er ulovlige, hvis de på udførelsestidspunktet var i strid med servitut, lovgivning med dertil hørende bekendtgørelser og cirkulærer eller reglementer. Der er alene dækning for et ulovligt forhold, hvis sikrede ikke kan opnå dispensation hos myndighederne.
 • El- og vvs-installationers funktion
  Dækningen omfatter manglende funktion af el- og vvs-installationer i de forsikrede beboelsesbygninger.
 • Forhold på grunden.
  Dækningen omfatter forhold ved grunden, hvis disse påvirker husets fundering og terrændæk og medfører skade eller nærliggende risiko for skade på de forsikrede bygninger.
 • Forurening af grunden
  Dækningen omfatter forurening af grunden, hvis miljømyndighederne eller andre myndigheder har meddelt sikrede påbud om oprensning eller afværgeforanstaltninger.
 • Bad og toiletrum
  Dækningen omfatter udskiftning af ubeskadigede fliser og klinker eller udskiftning af ubeskadiget sanitet i bad eller toiletrum i forbindelse med skade.

Skriv en kommentar