Hvad dækker ejerskifteforsikringen ikke

Der er naturligvis en masse mangler der ikke dækkes af ejerskifteforsikringen. Først og fremmest de skader der måtte være beskrevet i tilstandsrapporten, eller i købsaftalen eller som køber burde have været opmærksom på inden overtagelse af boligen.

Det er heller dækning for boligens funktionsforhold, planløsning og indretning. Her forudsættes det, at køber har accepteret som led af boligkøbet, medmindre disse forårsager en skade, eller der nærliggende risiko for dette.

Hvis der er bygningsdele der ifølge tilstandsrapporter var utilgængelige, dækker ejerskifteforsikring heller såfremt der efterfølgende viser sig at være mangler her. Det kan være krybekældre eller lofter, der var utilgængelige i forbindelse med den bygningssagkyndiges gennemgang af boligen.

Der er heller ikke dækning for forhold der ligger under for tredjemands garanti. Det kan være utætheder i et nyopført tag, hvor tagfirmaet har ydet en garanti for tagets kvalitet. Her bør du rette krav mod tagfirmaet. Det samme gælder for bygningsdele der blot er blevet for gamle. Et tag kan, afhængig af type, forventes at holde i eks. 20 år, hvorfor det ikke giver anledning til en skade, at det blot er blevet for gammelt.

Forhold der anses som være naturlig følge af slid og ælde er ikke dækket, medmindre forholdet forårsager andre skader, eller hvis der er nærliggende risiko det skader.

Skader der kunne være undgået ved købers rettidige udbedring – eks. at man sørger for at lukke for vandet så snart man opdager utætheder.

Skriv en kommentar