Find bedste ejerskifteforsikringsselskab

Brug denne artikel til, at vælge den bedste forsikring til netop dig og din bolig:

Start med at tjekke antal klager og afgørelse i Ankenævnet for forsikring  på det selskab du har i tankerne. Se statistik på antal klager og afgørelser – også i forhold til selskabets samlede antal policer. Her bør selskabets antal klagesager ikke udgøre mere end 1 promille af selskabets samlede antal policer. Du kan også tjekke hvor ofte klage får medhold – sker det ofte, er det et selskab der holder igen med forsikringsudbetalingerne.

Et eksempel er Husejernes Forsikring, der gik konkurs i 2018, hvor 26.000 husejere pludselig stod uden dækning. Samme selskab havde klart dem højeste klagerate, hvor ca 3 promille af deres samlede antal forsikringer gav anledning til klagesager i Ankenævnet for Forsikringer.

Husejerens Forsikring var ofte den billigste, men til gengæld havde de det højeste antal klager, og dermed nok også den dårligste dækning.

Hvis du henter flere tilbud ind, så bør du se hvilke undtagelser eller forbehold selskabet tager i dækningen. Der kan være særlige forhold ved din bolig, der gør at dækningen indskrænkes; eksempelvis kan der tages forbehold for utætheder i taget eller fugt eller skimmelskader i bindingsværk.

Det er også meget vigtigt at tjekke om selskabet er medlem af Garantifonden, så du ikke mister al dækning hvis selskabet skulle gå konkurs eller lukke.

Skriv en kommentar